Skräddarsydda lösningar

Varje företag och organisation är unik – ändå är det ett antal frågor som ständigt återkommer i olika sammanhang. De frågor som listas här kan vi hjälpa dig få svar/lösningar på!

 

Ledarskap

Den egna ledarprofilens styrkor/svagheter?
Trimma ihop ledningsgruppen?
Måluppföljning/målstyrning?
Nå än bättre resultat VIA andra?
Olika ledarskapsmodeller?
Lösa konflikter?
Konstruktiv, motiverande feedback?
Än bättre förstå och hantera människors (ibland) irrationella beteenden?

 

Teamutveckling

Gemensamma mål?
Effektiv kommunikation?
Medvetenhet om styrkor och svagheter?
Tillvaratagande av hela gruppens potential?
Positiv feedback?
Vårt existensberättigande?

 

Projektledning

Projektets definition?
Vad händer före –under – efter projektet?
Olika roller och ansvar i projekt?
Projektets planering och styrning?
Effektiva möten?
Projektets olika typer av mål?

 

Presentationsteknik

Kommunikationsprocessens olika delar?
Planera och förbereda?
Olika former av presentationer?
Hur undvika nervositet genom förberedelse?
Dialog med deltagarna?
Hantering av ”besvärliga” deltagare?
Hur man använda olika hjälpmedel?
Manus som stöd och verktyg?
Kroppsspråket – förstärkning av budskapet?

 

Personlig coachning

Mina mål på lång och kort sikt?
Vilka är mina kraftgivare-krafttagare?
Mina personliga styrkor och svagheter?
Mitt fokus på kort och lång sikt?